Andrey Smirnov, Liubov Pchelkina, Konstantin Dudakov-Kashuro